Szanowni Państwo Przedsiębiorcy!

     Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w okresie 03.10.2016 r. - 30.11.2018 r. realizuje projekt „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)” w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020. Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych w powiatach: lubańskim, bolesławieckim, zgorzeleckim poprzez stworzenie i funkcjonowanie e-platformy REGSI, wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych.

     Jednym z najistotniejszych działań projektu jest opracowanie regionalnej e-platformy doradztwa edukacyjnozawodowego (REGSI), dedykowanej trzem grupom odbiorców: uczniom, nauczycielom przedmiotów zawodowych i doradcom edukacyjno-zawodowym, szkołom. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o współpracę w budowaniu regionalnego systemu wsparcia doradztwa edukacyjnozawodowego w regionie, którego elementem jest regionalna e–platforma pod nazwą „REGSI”.

     Z e–platformy będziecie także mogli korzystać Państwo jako Przedsiębiorcy, umieszczając na niej oferty dot. pracy, staży, praktyk. Będzie też możliwe umieszczenie wizytówki swojego przedsiębiorstwa i wskazanie kierunku planowanego rozwoju. Na platformie dostępne będą materiały metodyczne dla nauczycieli, szkolenia ICT on-line dla uczniów i nauczycieli, interaktywne testy rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań dla uczniów, w tym osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będzie umieszczona e-baza poszukiwanych specjalności i zawodów w regionie z ofertą - informacjami od Państwa jako Pracodawców, dotyczącymi możliwości organizacji staży, praktyk zawodowych, tzw. wyszukiwarka ofert staży/praktyk, porównywarka zawodów, e-baza informacji nt. planów rozwojowych przedsiębiorców regionu, w tym prognozy zatrudnieniowe dla powiatów, e-baza instytucji rynku pracy. Źródłem informacji będą m.in. wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród Państwa jako Przedsiębiorców, a także powiatowe debaty o pracy z udziałem Pracodawców, instytucji rynku pracy, szkół w każdym powiecie oraz zasoby „Barometru zawodów”.

     Aby pozyskać możliwie jak najbardziej aktualne dane dotyczące zapotrzebowania Pracodawców na specjalistów w określonych dziedzinach, prosimy Państwa o wypełnienie ankiety we współpracy z naszym Ankieterem.

     Dzięki przeprowadzonym badaniom powstanie prognoza zatrudnienia w powiatach bolesławieckim, lubańskim i zgorzeleckim, co umożliwi lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Realizacja naszego projektu z pewnością przyczyni się do poprawy jakości kształcenia zawodowego w regionie. Będzie też wsparciem dla Państwa jako Pracodawców w pozyskiwaniu kompetentnych pracowników, przygotowanych do podjęcia pracy zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Serdecznie zapraszam do współpracy!

 

                                                                                                                                                                                                 STAROSTA LUBAŃSKI
                                                                                                                                                                                                     Walery Czarnecki

 

FOTOTECHNIK