Nazywam się™ Szymon Wasylów i jestem absolwentem Zespoł‚u Szkół‚ Handlowych i Usł‚ugowych, który ukoń„czył‚em w 2011 roku. Od 8 lat interesuje się™ tworzeniem filmów i wł‚aś›nie z ta pasję… zwię…zał‚em swoję… przyszł‚ość‡. Aktualnie współ‚tworzę™ firmę™ zajmującą… się™ produkcją filmową… i telewizyjną,€“ to już trzeci rok dział‚alnoś›ci. RED Film Production wyprodukował‚a do tej pory dziesiątki spotów reklamowych dla firm z regionu, film dokumentalny "Czł‚owiek Ognia"€ opowiadaję…cy o pracy artysty Mateusza Grobelnego, produkcje lotnicze realizowane wspólnie z Helicopter-Serwis, videoarty oraz teledyski, m.in. dla DKA i Ascetoholix.

 

Pierwsze bardzo amatorskie produkcje powstał‚y w chwili rozpoczę™cia nauki w ZSHIU. Szczególnie pamię™tam film "€žDetox" zrealizowany w ramach pracy domowej. Razem z kolegami z klasy wybralił›my akurat takę… formę™ odrobienia lekcji. Bardzo pomógł‚ nam wtedy Michał‚ Szwed, którego poznał‚em dzię™ki szkolnym kontaktom. W tym czasie trafił‚em do Pracowni Edukacji Filmowej, którą… prowadził Michał‚. Nauczył‚em się™ tam wiele odnołśnie techniki filmowej i pracy z kamerę…. Moja pasja rozwijał‚a się™ od tamtego czasu bardzo szybko.

Wkrótce poznał‚em również przyjemnoł›ę‡ pracy z drugiej strony kamery zostaję…c prezenterem oraz wydawcę… w regionalnej telewizji TVT. Dwa lata spę™dzone w tym miejscu to dla mnie wspaniał‚y czas oraz wiele nauki. Dla TVT zrealizował‚em ł‚ę…cznie ponad 200 programów i wywiadów. Miał‚em przyjemność‡ rozmawiać z takimi ludźmi jak Janusz Korwin-Mikke, Nikos Rusketos, koszykarze PGE Turowa Zgorzelec, zespół‚y Happysad, Luxtorpeda czy poseł‚ Dawid Jackiewicz.

Aktualnie oprócz intensywnej produkcji video, jestem dziennikarzem portalu Tuba Bolesł‚awca oraz Gazety Wojewódzkiej. Ciągle dą…żę™ jednak do rozwijania się™ jako reżyser filmowy. Na rok 2015 zaplanował‚em premierę™ dwóch filmów dokumentalnych, które bę™dziecie mogli zobaczyę‡ w kinie Orzeł‚. Już dziś› zapraszam Was serdecznie na te wydarzenia.

Z pewnością… nie bę™dzie nadużyciem jeś›li podkreślę™ iż w rozwoju zarówno mojej kariery zawodowej jak i życia prywatnego ogromny wpł‚yw miał‚a szkoł‚a -€“ ZSHIU. To tutaj poznał‚em moję… obecnę… żonę™, wielu znajomych oraz wieloletnich przyjaciół‚. Tu również rozwinꅳ‚em zainteresowanie filmem maję…c w szkole peł‚nę… swobodę™ i możliwoł›ę‡ tworzenia. To tu wypożyczono mi kamerę™ do realizacji wł‚asnego pomysł‚u. Dzię™ki podejściu i wiedzy moich wspaniał‚ych nauczycieli, szkoł‚ę™ opuścił‚em jako pewny siebie mł‚ody czł‚owiek, który ma świadomość‡ dobrego wykorzystania tych czterech lat, a napisana matura pozwolił‚a mi na spokojne wakacje i brak problemu z podję™ciem zaplanowanych studiów.

Powyższe sł‚owa nie sę… wyidealizowanym obrazem lub celowym bezpoś›rednim dział‚aniem marketingowym. Jeśli chcecie poczuć‡ się™ jak w jednej wielkiej rodzinie, nauczyć‡ się™ życia i poznać‡ wspaniał‚ych ludzi to Zespół‚ Szkół‚ Handlowych i Usł‚ugowych jest miejscem dla Was. Pozdrawiam przyszł‚ych uczniów €žHandlówki.

Szymon Wasylów

filmowiec, dziennikarz.

WYBRANE PRODUKCJE FILMOWE:

 

FOTOTECHNIK