ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

 • mgr Wiesław Stefanik - dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Jolanta Kus - wicedyrektor, nauczyciel fizyki, matematyki, informatyki
 • mgr inż. Wiesł‚awa Gruszecka - kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów handlowych
 • mgr Małgorzata Warwas - Rupp - pedagog szkolny
 • mgr Barbara Bednarowicz - nauczyciel przedmiotów fototechnicznych
 • mgr Bogdan Biernat - nauczyciel - katecheta
 • mgr Ewa Cierniak - nauczyciel informatyki, przedmiotów handlowych, fototechnicznych
 • mgr Agnieszka Budaj - Jaśkiewicz - nauczyciel matematyki
 • mgr Małgorzata Broszko-Sudół - nauczyciel matematyki
 • mgr Edyta Gawlik-Lippik - nauczyciel matematyki
 • mgr Aleksandra Dybek - nauczyciel matematyki
 • mgr Anna Idkowiak - nauczyciel przedmiotów logistycznych
 • mgr Klaudia Kozłowska - nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych
 • ks. Piotr Kruczyk - nauczyciel - katecheta
 • mgr Elżbieta Gawlik - Jakubiak - nauczyciel geografii, chemii
 • dr Katarzyna Igielska - nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych
 • mgr Izabela Irska - nauczyciel ję™zyka angielskiego
 • mgr Justyna Janczewska - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
 • mgr Artur Kirjonczyk - nauczyciel biologii
 • mgr Agnieszka Koplin - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, logistycznych 
 • mgr Wioletta Kraus - nauczyciel biologii, wychowania fizycznego
 • mgr Katarzyna Krukar - nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Joanna Krzyżostaniak - nauczyciel języka polskiego
 • mgr Mał‚gorzata Markowska - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Małgorzata Orzoł‚ - nauczyciel języka polskiego
 • mgr Barbara Ostaszewska - nauczyciel historii
 • mgr Ewa Ostaszewska - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 • mgr Alina Naruszewicz - nauczyciel wiedzy o kulturze
 • mgr inż. Renata Paszko - nauczyciel przedmiotów logistycznych
 • mgr inż. Sebastian Pokł‚adek - nauczyciel przedmiotów logistycznych
 • lek. weterynarii  Andrzej Potaczek- nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych
 • mgr Dariusz Rataj - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Sylwia Rzatkiewa - nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Roman Kraus - nauczyciel przepisów ruchu drogowego.
 • mgr Marek Snopek - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Renata Śšwieca - nauczyciel przysposobienia obronnego, przedmiotów ekonomicznych
 • mgr Mirosł‚awa Tambur - nauczyciel matematyki, przedmiotów ekonomicznych
 • mgr K.Staniszewska  -  nauczyciel przedmiotów fototechnicznych
 • mgr Aldona Wilas - nauczyciel - bibliotekarz,
 • mgr Marta Wojciechowska - nauczyciel języka angielskiego

 

FOTOTECHNIK