• Dobry klimat szkoł‚y.
  • Kadra z najwyższymi kwalifikacjami przyjazna uczniom.
  • Wysokie wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego.
  • Bezpieczeństwo - monitoring, szafki dla każdego ucznia.
  • Nowocześ›nie wyposażone sale lekcyjne.
  • Szeroka oferta zajęć‡ pozalekcyjnych, wyrównawczych i rozwijających zainteresowania.
  • WiFi dla uczniów.
  • Bardzo dobra opinia wśród rodziców.

 

FOTOTECHNIK