Zebrania rodziców z wychowawcami klas wg harmonogramu:

 

Klasa

wychowawca

 

godzina

sala

1FWg

Ostaszewska Ewa

 

16:30

302

1Lg

Łasocha Ewa

 

16:30

101

1Fp

Orzoł Małgorzata

 

16:30

108

1Lp

Gawlik-Jakubiak Elżbieta

 

16:00

303

1LWp

Janczewska Justyna

 

16:00

304

1eg

Świeca Renata

 

16:00

10

1ep

Kraus Wioletta

 

16:30

201

2F

Irska Izabela

 

16:30

308

2L

Koplin Agnieszka

 

16:30

103

2LW

Dybek Aleksandra

 

16:30

204

2c

Kraus Wioletta

 

16:00

201

3FH

Rzatkiewa Sylwia

 

16:30

1

3L

Paszko Renata

 

16:30

104

3LW

Krukar Katarzyna

 

16:30

203

3c

Orzoł Małgorzata

 

16:00

108

3d

Markowska Małgorzata

 

16:00

113

4FH

Markowska Małgorzata

 

16:00

113

4LA

Krzyżostaniak Joanna

 

16:00

301

4LB

Rataj Dariusz

 

16:00

sg

4W

Igielska Katarzyna

 

16:00

102

 

Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów Klas czwartych o godz. 16:00 w sali gimnastycznej.

Spotkanie dyrektora szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców Klas w sali 10 - godz, 17:00

 

FOTOTECHNIK