Katarzyna Janowiec

uczennica Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej w zawodzie sprzedawca, 
za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 (ś›rednia ocen 5,07)
otrzymała Stypendium Starosty Bolesł‚awieckiego

 

 

  

 

Sabina Szmyd

uczennica Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej w zawodzie sprzedawca, 
za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 (ś›rednia ocen 4,93) otrzymała 
Stypendium Starosty Bolesł‚awieckiego

 

 

  

Aneta Pisarska 

uczennica Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej w zawodzie sprzedawca, 
za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 (średnia ocen 4,87) otrzymała 
Stypendium Starosty Bolesł‚awieckiego

 

 

  

Jakub Naspiński 

uczeń Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej w zawodzie stolarz, 
za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 (ś›rednia ocen 4,93) otrzymał 
Stypendium Starosty Bolesł‚awieckiego

 

FOTOTECHNIK