ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych
na rok szkolny 2017/2018

Typ szkoły kierunek
kształcenia
przedmioty
rozszerzone
oznaczenie
cyfrowe
zawodu
Oznaczenie i nazwy kwalifikacji
w ramach zawodu (w kolejności realizacji)
liczba
miejsc 
Technikum
nr 5   

Technik fotografii

i multimediów

chemia
język angielski
lub język niemiecki

343104

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu;

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych.

 30
technik
logistyk

geografia
język angielski
lub język niemiecki

333107 

AU.22. Obsługa magazynów;

AU.32. Organizacja transportu.

 30
technik
weterynarii

biologia
język angielski
lub język niemiecki

 324002

RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt;

RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

 30

Szkoła Branżowa

I Stopnia 
nr 5

wielozawodowa         60

 

FOTOTECHNIK