ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych
na rok szkolny 2016/2017

Typ szkoły kierunek
kształcenia
przedmioty
rozszerzone
oznaczenie
cyfrowe
zawodu
Oznaczenie i nazwy kwalifikacji
w ramach zawodu (w kolejności realizacji)
liczba
miejsc 
Technikum
nr 5   
fototechnik

chemia
język angielski
lub język niemiecki

343104

 A.20. Rejestracja i obróbka obrazu

 A.25. Wykonywanie i realizacja   projektów
multimedialnych

 15
technik 
handlowiec

 geografia
język angielski
lub język niemiecki

522305

A.18. Prowadzenie sprzedaży

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

 15
technik
logistyk

geografia
język angielski
lub język niemiecki

333107 

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i 
informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji
procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji
w jednostkach organizacyjnych

 30
technik
weterynarii

biologia
język angielski
lub język niemiecki

 324002

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu
usług weterynaryjnych

R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu
realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 

 30
Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa
nr 5
wielozawodowa         30

 

FOTOTECHNIK