ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych
na rok szkolny 2018/2019

Typ szkoły  

ilość oddziałów

Klasa/kierunek kształcenia Kwalifikacja

Nr zawodu

Ilość uczniów w oddziale
Technikum
nr 5   

technikum

0,5

1F/technik fotografii i multimediów K.1. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu, 
K.2. Realizacja projektów multimedialnych

343105

 16
technikum

0,5

1W/technik weterynarii K.1. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt,
K.2. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

324002

 16
technikum

1

1L/technik logistyk K.1. Obsługa magazynów, 
K.2. Organizacja transportu

333107

32

Branżowa szkoła 
I stopnia nr 5

 Branżowa szkoła 
I stopnia
1  1c K.1. Prowadzenie sprzedaży 522301  32

Branżowa szkoła 
I stopnia nr 5

 Branżowa szkoła 
I stopnia
1 1d wielozawodowa   32

 

FOTOTECHNIK