Starostwo Powiatowe w Bolesławcu informuje, że istnieje możliwość‡ skorzystania z pomocy w ramach projektu dotyczą…cego pomocy rodzinom w kryzysie psychicznym.

 

Na terenie całego Dolnego Ślą…ska uruchomiony został‚ numer interwencji kryzysowej:

71 723 41 84 (czynny całą… dobę™) w metodzie Otwartego Dialogu. Każdy mieszkaniec powiatu, który zauważy niepokoją…ce objawy, mogące wskazywać‡ na kryzys psychiczny, u osoby bliskiej może umawić‡ bezpł‚atne spotkanie terapeutyczne ze specjalistami, które odbywa się™ w cią…gu 24h od przyję™cia zgł‚oszenia. Metoda Otwartego Dialogu powstała w Finlandii, jej stosowanie pozwala na ograniczenie iloś›ci pierwszych hospitalizacji psychiatrycznych.

Pierwszy Kryzysowy Zespół‚ Otwartego Dialogu Fundacji Concordia jest pierwszym tego typu zespołem w Polsce. Wszystkie dział‚ania zwią…zane z funkcjonowaniem zespoł‚u są bezpł‚atne dzię™ki wsparciu finansowemu z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Wię™cej informacji można uzyskać na stronie projektu: www.oda-pomoc.pl lub stronie fundacjiwww.concordia.org.pl

KIEDY NIEPOKOI CIĘ STAN BLISKIEJ OSOBY ZADZWOŃ  POD NR TELEFONU: 71 723 41 84.

Dyżurny przyjmie zgłoszenie, poprosi o krótki opis sytuacji oraz o numer kontaktowy.
W cią…gu 24h zespół‚ zorganizuje spotkanie w domu osoby w kryzysie lub innym dogodnym miejscu. Istotna jest jak najszybsza reakcja na kryzys, głównie aby nie dopuś›cił‡ do utrwalenia się™ symptomów. Metoda Otwartego Dialogu ma zastosowanie w różnych przypadkach kryzysu, jej głównym celem jest stworzenie psychoterapeutycznego dialogu, w którym dąży się™ do jak najszybszej normalizacji sytuacji. Przy pierwszym spotkaniu podejmowana jest także decyzja, czy pacjent musi trafić‡ do szpitala czy też uda się™ tego uniknąć‡, oraz czy konieczne jest zastosowanie farmakoterapii. Spotkanie trwa okoł‚o 90 minut, mogą wziąć‡ w nim udział‚ bliscy osoby dotknię™tej kryzysem. Podczas każdego spotkania wspólnie ustala się™, czy kolejne sesje są… konieczne.

 

FOTOTECHNIK