Notice: Trying to get property of non-object in /home/zshiu/domains/zshiu.boleslawiec.pl/public_html/templates/favourite/index.php on line 18
Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu

ETAP PISEMNY

 • 14.01.2016 r. godz. 10.00. sala 19 (gimnastyczna)
  • Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży (1 osoba absolwent sprzedawca)
  • Kwalifikacja A.30 Organizacja i monitorowanie przepł‚ywu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (kl. II L)
  • Kwalifikacja R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierzą…t 
   (kl. II W)
  • Kwalifikacja T.06 Sporzą…dzanie potraw i napojów (1 osoba absolwent kucharz)
 • 14.01.2016 r. godz. 12.00. sala 19 (gimnastyczna)
  • Kwalifikacja A.22 Prowadzenie dział‚alnoś›ci handlowej (kl. IV H)
  • Kwalifikacja A.31 Zarządzanie ś›rodkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 
   (9 os. - kl. IV LA i IV LB)
 • 14.01.2016 r. godz. 14.00. sala 19 (gimnastyczna)
  • Kwalifikacja A.32 Organizacja i monitorowanie przepł‚ywu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 
   (kl. IV LA i IV LB)
  • Kwalifikacja R.11 Wykonywanie czynnoś›ci pomocniczych z zakresu realizacji zadań„ inspekcji weterynaryjnej 
   (kl. IV W)

Na egzamin należy zgł‚osić‡ się™ na pół‚ godziny przed planowanym terminem egzaminu.
Zdający przynosi ze sobą…: dokument tożsamoś›ci, dł‚ugopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, kalkulator prosty.

ETAP PRAKTYCZNY

 • 15.01.2016 r. godz. 9.00. sala 19 (gimnastyczna)
  • Kwalifikacja A.31 Zarzą…dzanie ś›rodkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 
   (12 os. kl. IV LA, IV LB)
  • Kwalifikacja R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierzą…t (kl.II W)
 • 15.01.2016 r. godz. 13.00. sala 19 (gimnastyczna)
  • Kwalifikacja A32 Organizacja i monitorowanie przepł‚ywu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (kl. IV LA i IV LB)
 • 15.01.2016 r. godz. 16.00. sala 19 (gimnastyczna)
  • Kwalifikacja A30 Organizacja i monitorowanie przepł‚ywu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (kl. II L , 6 os.,  kl. III LA i III LB)

Na egzamin należy zgłosić‡ się™ na pół‚ godziny przed planowanym terminem egzaminu.
Zdający przynosi ze sobą: dokument tożsamoś›ci, długopis/pióro z czarnym tuszem/ atramentem, kalkulator prosty, ołówek, linijkę™, gumkę™, temperówkę™.

 • 21.01.2016 r. godz. 9.00. sala 201
  • Kwalifikacja A.22 Prowadzenie dział‚alnoś›ci handlowej (kl. IV H)
 • 23.01.2016 r. sala 102 (godz. 8.00;12.00;16,00 - z podział‚em na grupy)
  • Kwalifikacja R.11 Wykonywanie czynnoś›ci pomocniczych z zakresu realizacji zadań„ inspekcji weterynaryjnej 
   (kl. IV W)

 

FOTOTECHNIK