ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

Prezentujemy sesję foto dla gimnazjalistów, która powstała podczas Festiwalu Nauki  w naszej szkole.
Sesję przygotowali uczniowie z klasy pierwszej fototechnik, wykonali samodzielnie rekwizyty i udekorowali nasze studio fotograficzne. Zachęcali naszych gości, uczniów z 3 klasy gimnazjum do próby swoich sił po jednej jak i po drugiej stronie aparatu. Na koniec otrzymali wydrukowane  zdjęcia.

FESTIWAL NAUKI W HANDLÓWCE

        To był energetyzujący piątek. 19 maja od godziny 10:00 ZSHiU gościł gimnazjalistów, przed którymi jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka.

  W ramach warsztatów w  poszczególnych zawodach uczniowie gimnazjów mogli spróbować swoich sił i talentów.

  Technik weterynarii przygotował zajęcia z pielęgnacji zwierząt. Na boisku można było zaprzyjaźnić się z lamami, kucem i koniem. Było też kilka psiaków. Opiekunowie zwierząt opowiadali o zasadach postępowania ze zwierzętami podczas prostych zabiegów higienicznych. Można było spróbować swoich sił w laboratorium podczas prostych zabiegów chirurgicznych .

   Technik logistyk pokazał jak istotny jest ten zawód w każdym przedsiębiorstwie. Logistyk to mózg całej firmy. Gimnazjaliści na własnej skórze sprawdzili jak istotne jest planowanie dostaw. Bardzo dobrze bawili się podczas kalamburów logistycznych.

  Technicy handlowcy wciągnęli młodych ludzi w negocjacje biznesowe. Nasi goście mogli się przekonać jak ważny jest sposób rozmowy, by przekonać naszego klienta, że to co mamy jest dla niego najlepsze. W dobie powszechnej konsumpcji przedstawiciel handlowy może wszystko.

   Technicy fotografii i multimediów zaprosili gimnazjalistów do profesjonalnego studia fotograficznego. Zabawa w kreowanie obrazu świata była tak zajmująca, że trzy godziny minęły jak 10 minut. Na szczęście wszystkie prace są zapisane w pamięci i we wrześniu czekają na skończenie.

    Całość imprezy zakończyła się piknikiem i poczęstunkiem. Wszystkim uczniom i opiekunom bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy za rok!!!!

 


 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny    tekst alternatywny
 tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny
 tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny

    W dniach 6 i 11 kwietnia 2017 roku w ramach projektu unijnego "Zawodowy Dolny Śląsk" odbyły się zajęcia laboratoryjne dla logistyków, w których uczestniczyli uczniowie z klasy 1La, 1Lb,2HL, 3L. Tematem zajęć były "Procesy zaopatrzenia w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych". Zajęcia dotyczyły planu potrzeb materiałowych, harmonogramowania przepływów produkcyjnych i rejestrowania potrzeb materiałowych. Przedstawione było drzewo produktu, graf Gozinto ora zapotrzebowanie brutto.


 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny

Zajęcia realizowane są z projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem  projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

   „Zawodowy Dolny Śląsk” projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Obejmuje on dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Główny cel projektu: poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

 Cele projektu:

  • osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności uczennic i uczniów szkół placówek Dolnego Śląska kształcących się w zawodach deficytowych i RIS na rynku pracy
  • poprzez realizację 5 zadań projektowych, doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych (zorientowanych na przemysł) uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego regionu

Projekt realizowany przez:

  • Partnera Wiodącego:
    Województwo Dolnośląskie, Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji i Nauki
  • Partnerów:

Politechnika Wrocławska, Powiat Bolesławiecki, Powiat Dzierżoniowski, Powiat Kamiennogórski, Powiat Kłodzki, Powiat Lubański, Powiat Oleśnicki, Powiat Polkowicki, Powiat Strzeliński, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Powiat Wołowski, Powiat Ząbkowicki, Gmina Jelenia Góra, Gmina Legnica, Gmina Wałbrzych, Gmina Wrocław

  • Realizatora:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Grupy docelowe: uczennice i uczniowie oraz nauczycielki i nauczyciele dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, które kształcą w zawodach deficytowych i RIS:

Technik spedytor, Technik logistyk, Technik cyfrowych procesów graficznych, Technik elektryk , Technik informatyk , Technik mechanik z kwalifikacją M.19., Elektryk, Operator obrabiarek skrawających

   W realizacji projektu wezmą udział 43 szkoły/placówki z terenu województwa dolnośląskiego. Z nich zostanie dokonana rekrutacja grupy docelowej, którą stanowią 623 uczennice i 1867 uczniów oraz 24 nauczycielki i 36 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Pełną grupę docelową stanowią 647 kobiet i 1903 mężczyzn. W grupie nauczycielek i nauczycieli będą 24 kobiety i 36 mężczyzn, z terenu Dolnego Śląska. W sumie przewidywana liczba osób objętych wsparciem wynosi 2450.

 Zadania projektowe:

Zadanie 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej:

Szkolenia będą o charakterze warsztatowo-laboratoryjnym.. Część zajęć zostanie przeprowadzonych metodą  wykładu, a część w formie zajęć praktycznych. Programy szkoleń będą podlegały aktualizacji w celu dostosowania do potrzeb uczestników szkoleń. Zajęcia będą odbywały się w grupach liczących 12-15 osób na halach symulacyjnych Politechniki Wrocławskiej.

Zadanie 2. Współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej (koła współpracy zorientowane na przemysł).

 Zainicjowana zostanie współpraca pomiędzy kołami zainteresowań szkół zawodowych objętych projektem, a kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej. 10.osobowe grupy uczniów zostaną dopasowane do kół naukowych Politechniki Wrocławskiej. Przewiduje się powstanie 20 branżowych kół naukowych zorientowanych na przemysł. Efektami prac kół będą mini-prototypy, opisy merytoryczne lub raporty, które będą mogły posłużyć za punkt wyjściowy do dalszej współpracy w tym zakresie.

Zadanie 3. Praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.

 Uczennice i uczniowie w liczbie 221 osób podejmą realizację staży zawodowych w systemie miesięcznym w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się szkoła. Dla uczniów technikum lub szkoły policealnej przewiduje się staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego w celu zwiększenia wymiaru staży zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Umiejętności jakie nabędą uczniowie podczas realizacji staży, ułatwią im wejście na rynek pracy zwiększając ich konkurencyjność oraz wzrost szans na uzyskanie stabilnej, dobrze płatnej pracy.

 Zadanie 4. Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli dolnośląskich szkół kształcących w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje RIS.

 Wsparcie w postaci zajęć laboratoryjnych, uzupełnione o treści metodyczne otrzymają również nauczycielki i nauczyciele zawodu kształcących w zawodach deficytowych i RIS. Zajęcia w 10. grupach szkoleniowych 6. osobowych zostaną zrealizowane  przez pracowników naukowych w salach dydaktycznych i laboratoryjnych wyposażonych w sprzęt wysokospecjalistyczny Politechniki Wrocławskiej oraz specjalistów z DODN we Wrocławiu..

Zadanie 5. Doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji pozostałych zadań w projekcie.

    W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia dla szkół uczestniczących w projekcie. Dla poszczególnych partnerów przewidziano zakup 18 kompletów, na które składają się produkty i urządzenia, które będą wykorzystywane w zakresie nauczania w ramach przedmiotów deficytowych. Zakup doposażenia umożliwi pełniejsze rozwijanie wykorzystanie umiejętności i wiedzy u uczniów. Zakup doposażenia jest ściśle związany z branżami i zawodami deficytowymi.


Tablica interaktywna przekazana szkole w ramach programu "Zawodowy Dolny Śląsk"

   Uczniowie klasy I LB Technikum Logistycznego wzięli udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przygotowując się do turnieju korzystali ze swoich wcześniejszych doświadczeń i wiedzy zdobytej podczas działań  w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej.

    W marcu powiatowe eliminacje wygrała Paulina Majewska, a Mateusz Pilarczyk zdobył nagrodę dla punktowanego miejsca w rywalizacji szkół średnich. Wszyscy zwycięzcy eliminacji, w poszczególnych grupach, reprezentowali nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbyły się 25 kwietnia w Jaworzynie Śląskiej. Było ciężko, ale Paulina walczyła dzielnie. Z turnieju przywiozła ogromny bagaż doświadczeń, który już zmotywował  ją do podjęcia kolejnej rywalizacji w przyszłym roku szkolnym. Gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy wytrwałości w przygotowaniach do kolejnych turniejów OTWP  oraz osiągnięcia wymarzonego celu. Opiekunem naszej młodzieży w turniejach OTWP jest mgr Renata Świeca.

 

FOTOTECHNIK