4 i 6 czerwca 2018 roku po raz kolejny pierwszoklasiści wzięli udział w prelekcjach na temat środków psychoaktywnych: narkotyków, dopalaczy i alkoholu pod nazwą „STOP uzależnieniom”. Celem jest uświadomienie uczniom szkodliwości działania substancji psychoaktywnych oraz sposoby zerwania z uzależnieniami. Pani Beata Mrozik z Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia bolesławieckiego sanepidu  w interesującej formie (prezentacja multimedialna, pogadanka, krótkie filmy edukacyjne) przekazała młodzieży wiele cennych informacji o tego typu środkach, przyczynach sięgania po nie, działaniu oraz skutkach zażywania. Sporo miejsca poświęciła dopalaczom, których stosowanie jest szczególnie niebezpieczne z uwagi na brak wiedzy o ich dokładnym składzie chemicznym.           

    Udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy w sytuacji zagrożenia życia człowieka po zażyciu takich substancji jest często nieskuteczne czy wręcz niemożliwe. Podczas spotkania był również czas na ćwiczenia praktyczne. Uczniowie chętnie testowali narkogogle i alkogogle- narzędzia edukacyjne symulujące stan po spożyciu narkotyków i alkoholu. Młodzież miała okazję przekonać się, że świat widziany przez „wirtualne okulary” znacznie odbiega od rzeczywistości. Prelekcje odbyły się w ramach działań profilaktycznych podejmowanych przez naszą szkołę.

 tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny

7 czerwca 2018r. zespół uczniów fototechnikum w Zespole Szkół Handlowych I Usługowych w Bolesławcu wziął udział w konkursie propagującym zachowania ekologiczne oraz popularyzującym wiedzę w zakresie czystości powietrza i jego wpływu na środowisko. Konkurs zorganizował Zarząd Powiatu Bolesławieckiego wraz z Zakładem Energetyki Cieplnej w Bolesławcu.  III miejsce wywalczyły: Karolina Gniado, Paulina Czajka i  Karolina Kolanowska. To one nakręciły i wyemitowały film, którego tematem było dbanie o naszą planetę. Projektem kierował nauczyciel przedmiotów zawodowych – Grzegorz Matoryn. Gratulujemy!

 

Ogromnym sukcesem zakończył się miniony weekend dla ucznia klasy drugiej  technikum weterynaryjnego Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych – Filipa Dziuby, który w Baborówku w Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego zdobył kwalifikację do startów w zawodach międzynarodowych CCI1*.

28 maja bieżącego roku uczniowie klasy I technikum fotografii i multimediów oraz klasy ll fototechnikum pod opieką nauczycieli: Ewy Cierniak i Grzegorza Matoryna uczestniczyli w plenerze fotograficznym, który - tym razem -  odbył się w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu.

Piękne plenery, naturalne otoczenie oraz dzienne światło przyczyniło się do bardzo udanych fotografii. Młodzież wykorzystała okazję do wykonania portretów w niezwykle atrakcyjniej scenerii.

 

FOTOTECHNIK