ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

     Dbając o bezpieczeństwo młodzieży, która w tym roku rozpoczęła naukę w naszej szkole, zostały zorganizowane przez pedagoga szkolnego spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Młodszy aspirant Adrian Jakubowicz, pełniący funkcję dzielnicowego, spotkał się z uczniami klas pierwszych w ramach cyklu „Ja wobec prawa”.

     Intencją takich spotkań jest przybliżenie nastolatkom, w sposób czytelny, zasad prawa, które w szczególności dotyczą młodych ludzi. Sporo uwagi policjant poświęcił tematyce narkotyków i zagrożeń z nimi związanych. Duża liczba pytań do prowadzącego świadczyła o zainteresowaniu i świadomości młodzieży.

     Miejmy nadzieję, że po tych pouczających spotkaniach żaden z naszych uczniów nie przekona się na własnej skórze, że „nieznajomość prawa szkodzi”.


 

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli  udział w przedstawieniu  scen z Komendantem Piłsudskim przejmującym władzę od przedstawicieli  Rady Regencyjnej 11 listopada 1918 roku. Dzień, w którym nastąpiło to wydarzenie, uznany jest za nasze  Narodowe Święto  Niepodległości.

Program przygotowała grupa rekonstrukcyjna „BOHUN” na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na koniec  zostało  zaprezentowane umundurowanie i  wyposażenie żołnierzy polskich  z lat 1918-1920. Cała impreza odbyła się w Centrum Integracji Kulturalnej, a oprawę fotograficzną ( na potrzeby szkoły) przygotowały: Klaudia Kujawa i Magda Pawłowska  z klasy drugiej fototechnikum.

 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny  tekst alternatywny

      W dniu 8 listopada logistycy klasy 3L i 3HL  uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do  "Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych" w Trzebieniu. Po zakładzie oprowadził uczniów pracownik Pan Mariusz Duda. Uczniowie zapoznali się z historią zakładu, metodami unieszkodliwiania nieczystości oraz sposobami recyklingu segregowanych przez nich odpadów komunalnych.  

 

 

 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu.

2. Konkurs wiedzy o Zbigniewie Herbercie: „Wokół Herberta” jest hołdem złożonym poecie w związku ze zbliżającą się 20 rocznicą jego śmierci oraz ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2018, Rokiem Zbigniewa Herberta

3. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu.

4. Celem Konkursu jest popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta i  wiedzy o poecie, rozbudzenie wrażliwości i smaku artystycznego poprzez obcowanie z jego twórczością.

5. Celem Konkursu jest popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta i  wiedzy o poecie, rozbudzenie wrażliwości i smaku artystycznego poprzez obcowanie z jego twórczością.

6. Tematem Konkursu jest życie i twórczość Zbigniewa Herberta.

7. Zasady konkursu: uczestników konkursu obowiązuje znajomość biografii i twórczości Zbigniewa Herberta.

8. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej, odbędzie się 8 grudnia 2017 r.  o godz. 10.00 - w bibliotece szkolnej.

9. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody książkowe.

Wszelkich dodatkowych informacji o Konkursie udziela organizatorka: mgr Aldona Wilas 

Zapisy u w/w osoby do dnia 30.11.2017r.

Bibliografia zalecana:

- Joanna Siedlecka: „O Zbigniewie Herbercie”, Warszawa 1993

- Zbigniew Herbert: „Wiersze wybrane”, Kraków 2004

- Herbert Z.: „Barbarzyńca w ogrodzie”, Wrocław 1995;

- Herbert Z.: „Dramaty”, Wrocław 1997;

- Herbert Z.: ”Elegia na odejście”, Wrocław 1997;

- Herbert Z.: „Epilog burzy”, Wrocław 1998;

- Herbert Z.: „Hermes, pies i gwiazda”, Wrocław 1997;

- Herbert Z.: „Labirynt nad morzem”, Warszawa 2000;

- Herbert Z.: „Martwa natura z wędzidłem”, Wrocław 1993;

- Herbert Z.: „Napis”, Wrocław 19

   Już od pięciu lat nasza szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym "Strefa Młodzieży";realizowanym na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Comiesięczne spotkania psychologiczne na wyższej uczelni z psychologiem mgr Michałem Pozdałem, poruszające problemy dorastającej młodzieży, są doskonałą okazją do doskonalenia kompetencji emocjonalnych i społecznych naszych uczniów. Profilaktyka zaburzeń nastroju w okresie dorastania; to tematyka pierwszego w tym roku szkolnym takiego spotkania, które odbyło się  w czwartek 19 października. Jego uczestnicy -  uczniowie klas technikum  1FH oraz  1LW  otrzymali odpowiedzi na następujące pytania: Jak odróżnić zwykłego doła od depresji? Czy ludzie, którzy grożą samobójstwem, rzeczywiście je popełniają? Na co  zwrócić uwagę, gdy nasi bliscy przeżywają trudne chwile? Co tak naprawdę oznacza 
samookaleczanie się?
   Ponadto młodzież dowiedziała się, czym jest depresja młodzieńcza, jakie są jej symptomy oraz gdzie szukać pomocy w przypadku podejrzenia wystąpienia u siebie  zaburzeń nastroju.


 

 

FOTOTECHNIK