ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

 Dnia 24 marca 2017 r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w targach edukacyjnych organizowanych przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy. Podczas targów Pan Dariusz Rataj i Pani Małgorzata Markowaska przestawili ofertę edukacyjną naszej szkoły. Po prezentacji gimnazjaliści mogli porozmawiać z nauczycielami i uczniami na stanowisku przygotowanym przez naszą szkołę.

    29 marca 2017  r. nasi uczniowie kształcący się w zawodzie fryzjer brali udział w eliminacjach do IV Mistrzostw we fryzjerstwie "Fryzjeriada" organizowany przez Centrum Handlowe Galeria Piastów oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.

    Do finału dostały się Paulina Biskupska i Adela Paralusz z klasy II c.

    Finał odbędzie się 29 kwietnia w C.H. Galeria Piastów w  Legnicy, gdzie będzie ze sobą walczyć 20 zespołów.

 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny

     Dnia 23 marca 2017 r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w targach edukacyjnych organizowanych przez Gimnazjum im. Jana Pawła II we Lwówku Śląskim. Targi miały na celu zapoznać uczniów 7 klas gimnazjalnych z ofertą edukacyjną szkół średnich. Podczas targów gimnazjaliści mogli porozmawiać z logistykami, weterynarzami i fototechnikami o kierunkach kształcenia oraz atmosferze panującej w naszej placówce. Przyszłych fototechników z tajnikami fotografii i multimediów zapoznawał nasz były uczeń Szymon Wasylów.

 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny    tekst alternatywny
   tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny  

 

 

 

 

 

 

 

 

   27 marca 2017r. uczniowie klas 1B, 3L oraz 4LA uczestniczyli w ramach Dnia z prawem w wykładach i warsztatach Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, które dotyczyły następujących kwestii:

  • Moje prawa po 18 urodzinach. Co mi wolno? Co mi grozi?
  • Prawo Internetu - o wolności słowa w sieci.
  • Czy Europa i Polska w Europie jest bezpieczna?
  • Przestępca pozostawia ślad, czyli o trudnej pracy kryminalistyków na miejscu zbrodni.

 

    Prowadzący - pracownicy naukowi uczelni i jednocześnie praktykujący prawnicy omawiali różne kwestie prawne np. jakie prawa zyskuje uczeń po ukończeniu 18 roku życia, jakie ciążą na nim obowiązki i jakie konsekwencje grożą mu za łamanie przepisów. Rozmawiano o prawie użytkowników Internetu, o tym jak prawo odnosi się do sytuacji politycznej i społecznej w Europie oraz jak wygląda rzeczywista praca śledczych, których tak chętnie oglądamy w serialach i programach telewizyjnych. 

    Dzień z prawem to cyklicznie organizowane wydarzenie, podczas którego w siedzibie uczelni wszystkie osoby zainteresowane prawem i kierunkiem prawo mają okazję przyjrzeć się bliżej i poznać tę fascynującą dziedzinę wiedzy. 

    W naszej szkole tradycją stały się spotkania uczniów z psychologami Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. 15 marca klasy II L i 3 FH  uczestniczyły w dwóch spotkaniach  ze studentami SWPS.

Pierwsze z nich , interaktywne odbyło się pod hasłem : " Efektywne uczenie się".

    Wychodząc naprzeciw uczniom prowadzący zajęcia przekazali im wiedzę z zakresu efektywnego uczenia się i wykorzystywania mnemotechnik. Celem spotkania było zdobycie i poszerzenie  wiedzy i umiejętności z zakresu łatwego i szybkiego przyswajania i zapamiętywania informacji.

    Uczniowie dowiedzieli się , co sprzyja zapamiętywaniu, poznali sprawdzone sposoby na zapamiętywanie i kojarzenie faktów, m.in.: mapę myśli, syntetyzację czy wyolbrzymianie. Nabytą wiedzę sprawdzili podczas praktycznych ćwiczeń grupowych.

Drugi temat to " Profilaktyka przemocy wobec kobiet w tym przemocy seksualnej na randce".

    Prowadzący spotkanie zapoznał słuchaczy z definicją przemocy oraz jej rodzajami. Uświadomił, kiedy stajemy sie ofiarami przemocy i jak się przed tym uchronić? Co robić gdy chłopak lub dziewczyna przekraczają granice i stosują wobec nas przemoc?

Organizatorem wyjazdu do SWPS była M. Warwas - Rupp

 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny  
       

 

FOTOTECHNIK