Dawid Dymek uczeń  pierwszej klasy technikum logistycznego Zespołu Szkół Handlowych  i Usługowych w Bolesławcu zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy  o Podatkach organizowanego przez Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych we Wrocławiu.  Tematem przewodnim etapu szkolnego tegorocznego konkursu była  „Swoboda działalności gospodarczej”, natomiast celem,  budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych, popularyzacja zawodu doradcy podatkowego, upowszechnianie wśród młodzieży zasad z prawa podatkowego oraz wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających   z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.  Finał regionalnego Konkursu Wiedzy o Podatkach odbędzie się 15 marca 2018 roku.  Opiekunem  ucznia jest pani Agnieszka Koplin, nauczycielka przedsiębiorczości.

    8 marca 2018 roku w naszej szkole odbyła się 2 tura szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach skierowana do uczniów szkół podstawowych. Uczestnikami szkolenia po raz drugi byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu. Młodzi ratownicy wykonywali praktyczne ćwiczenia na przygotowanych stanowiskach z pozorantami, którzy wcielali się w osoby poszkodowane.  Takie aktywne zajęcia były próbą przed startem dzieci w strefowym konkursie „Uczę się bezpiecznie żyć 2018” w Jeleniej Górze.  Szkolenie prowadziła Renata Świeca –nauczycielka wychowania do bezpieczeństwa.

 tekst alternatywny tekst alternatywny  

Starosta Powiatu Bolesławieckiego Karol Stasik

oraz

Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego z powiatu bolesławieckiego

Laura Słocka -Przydrożna, Andrzej Leśniewski, Wiesław Stefanik i Jacek Jurkiewicz

serdecznie zapraszają chętnych do udziału w Powiatowej debacie o pracy nt. „GPS - czyli gdzie po szkole. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy" organizowanej w ramach projektu „Regionalny system informacji edukacyjno - zawodowej południowo - zachodniego regionu woj. dolnośląskiego REGSI" działanie 10.4.1 RPO WD na lata 2014 - 2020, którego Realizatorem w imieniu Powiatu Lubańskiego jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Spotkanie przedstawicieli organów prowadzących szkoły, instytucji rynku pracy, lokalnych przedsiębiorców, uczniów i rodziców oraz wszystkich zaproszonych gości, odbędzie się dnia

19 marca 2018 r. w godzinach 10:00 - 15:00 w siedzibie Teatru Starego ul. Teatralna 1, 59-700 Bolesławiec

Debata ma na celu poprawę efektywności kształcenia zawodowego poprzez wzmocnienie wielokierunkowej współpracy szkół z pracodawcami, instytucjami rynku pracy celem wsparcia ucznia - przyszłego pracownika w wyborze drogi zawodowej i zwiększenia szans na zatrudnienie a także wymianę poglądów i doświadczeń na temat współpracy szkoła - przedsiębiorstwo.

     8 marca 2018 roku młodzież Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu  z klas technikum fotografii i multimediów oraz weterynarii  wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Uniwersytet Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, którego temat dotyczył Profilaktyki przemocy wobec kobiet w tym przemocy seksualnej na randce. Podczas wykładu,  psycholog Michał Pozdał, prowadzący spotkanie, starał się odpowiedzieć na pytania: czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje? Kiedy stajemy się ofiarą przemocy i jak się przed nią uchronić? Kiedy chłopak lub dziewczyna przekraczają granice i stają się przemocowi?  Ważny też był problem źródeł przemocy wobec kobiet w naszej kulturze. Młodzież, dzięki uczestnictwu w tym projekcie, dowiedziała się, jak uniknąć niebezpiecznych czy też dwuznacznych sytuacji, aby nie stać się ofiarą przemocy. W jaki sposób wyznaczać granice kontaktów międzyludzkich i jak walczyć ze stereotypami. Organizatorką wyjazdu uczniów była  Malgorzata Warwas-Rupp, pedagog szkolny.

 

 

FOTOTECHNIK