Roksana Czechowiak

uczennica Technikum Handlowego, 
za wybitne wyniki w nauce (średnia: 4,88)
w roku szkolnym 2011/2012 otrzymał‚a Stypendium Starosty Bolesł‚awieckiego

 

 

Katarzyna Bielawska

uczennica Technikum Weterynaryjnego, 
za wybitne wyniki w nauce (średnia: 4,86)
w roku szkolnym 2011/2012 otrzymał‚a Stypendium Starosty Bolesł‚awieckiego

 

 

Adrian Prościak 

uczeń Technikum Logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce
w roku szkolnym 2010/2011 otrzymał Stypendium Starosty Bolesławieckiego

 

Patrycja Genda 

uczennica  Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer, 
za wybitne wyniki w nauce
w roku szkolnym 2010/2011 otrzymała Stypendium Starosty Bolesławieckiego


 

FOTOTECHNIK