Adrian Prościak

absolwent Technikum Logistycznego, 
za uzyskanie najlepszego w Powiecie Bolesławieckim wyniku na egzaminie potwierdzjącym kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2012/2013 otrzymał Nagrodę™ Starosty Bolesławieckiego


Mateusz Zwolak

uczeń„ Technikum Logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce (średnia: 5,22)
w roku szkolnym 2012/2013 otrzymał Stypendium Starosty Bolesławieckiego 

Julia Lisiecka

uczennica Technikum Weterynaryjnego, 
za wybitne wyniki w nauce (średnia: 5,17)
w roku szkolnym 2012/2013 otrzymała Stypendium Starosty BolesławieckiegoEwelina Górna 

absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca, 
za uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły średniej ocen 4,81
w roku szkolnym 2011/2012 otrzymała Nagrodę Starosty BolesławieckiegoMateusz Zwolak 
uczeń„ Technikum Logistycznego,

za wybitne wyniki w nauce (średnia 4,95) 
w roku szkolnym 2011/2012 otrzymał Stypendium Starosty Bolesławieckiego 

FOTOTECHNIK