ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

   „Zawodowy Dolny Śląsk” projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Obejmuje on dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Główny cel projektu: poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

 Cele projektu:

  • osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności uczennic i uczniów szkół placówek Dolnego Śląska kształcących się w zawodach deficytowych i RIS na rynku pracy
  • poprzez realizację 5 zadań projektowych, doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych (zorientowanych na przemysł) uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego regionu

Projekt realizowany przez:

  • Partnera Wiodącego:
    Województwo Dolnośląskie, Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji i Nauki
  • Partnerów:

Politechnika Wrocławska, Powiat Bolesławiecki, Powiat Dzierżoniowski, Powiat Kamiennogórski, Powiat Kłodzki, Powiat Lubański, Powiat Oleśnicki, Powiat Polkowicki, Powiat Strzeliński, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Powiat Wołowski, Powiat Ząbkowicki, Gmina Jelenia Góra, Gmina Legnica, Gmina Wałbrzych, Gmina Wrocław

  • Realizatora:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Grupy docelowe: uczennice i uczniowie oraz nauczycielki i nauczyciele dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, które kształcą w zawodach deficytowych i RIS:

Technik spedytor, Technik logistyk, Technik cyfrowych procesów graficznych, Technik elektryk , Technik informatyk , Technik mechanik z kwalifikacją M.19., Elektryk, Operator obrabiarek skrawających

   W realizacji projektu wezmą udział 43 szkoły/placówki z terenu województwa dolnośląskiego. Z nich zostanie dokonana rekrutacja grupy docelowej, którą stanowią 623 uczennice i 1867 uczniów oraz 24 nauczycielki i 36 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Pełną grupę docelową stanowią 647 kobiet i 1903 mężczyzn. W grupie nauczycielek i nauczycieli będą 24 kobiety i 36 mężczyzn, z terenu Dolnego Śląska. W sumie przewidywana liczba osób objętych wsparciem wynosi 2450.

 Zadania projektowe:

Zadanie 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej:

Szkolenia będą o charakterze warsztatowo-laboratoryjnym.. Część zajęć zostanie przeprowadzonych metodą  wykładu, a część w formie zajęć praktycznych. Programy szkoleń będą podlegały aktualizacji w celu dostosowania do potrzeb uczestników szkoleń. Zajęcia będą odbywały się w grupach liczących 12-15 osób na halach symulacyjnych Politechniki Wrocławskiej.

Zadanie 2. Współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej (koła współpracy zorientowane na przemysł).

 Zainicjowana zostanie współpraca pomiędzy kołami zainteresowań szkół zawodowych objętych projektem, a kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej. 10.osobowe grupy uczniów zostaną dopasowane do kół naukowych Politechniki Wrocławskiej. Przewiduje się powstanie 20 branżowych kół naukowych zorientowanych na przemysł. Efektami prac kół będą mini-prototypy, opisy merytoryczne lub raporty, które będą mogły posłużyć za punkt wyjściowy do dalszej współpracy w tym zakresie.

Zadanie 3. Praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.

 Uczennice i uczniowie w liczbie 221 osób podejmą realizację staży zawodowych w systemie miesięcznym w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się szkoła. Dla uczniów technikum lub szkoły policealnej przewiduje się staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego w celu zwiększenia wymiaru staży zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Umiejętności jakie nabędą uczniowie podczas realizacji staży, ułatwią im wejście na rynek pracy zwiększając ich konkurencyjność oraz wzrost szans na uzyskanie stabilnej, dobrze płatnej pracy.

 Zadanie 4. Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli dolnośląskich szkół kształcących w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje RIS.

 Wsparcie w postaci zajęć laboratoryjnych, uzupełnione o treści metodyczne otrzymają również nauczycielki i nauczyciele zawodu kształcących w zawodach deficytowych i RIS. Zajęcia w 10. grupach szkoleniowych 6. osobowych zostaną zrealizowane  przez pracowników naukowych w salach dydaktycznych i laboratoryjnych wyposażonych w sprzęt wysokospecjalistyczny Politechniki Wrocławskiej oraz specjalistów z DODN we Wrocławiu..

Zadanie 5. Doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji pozostałych zadań w projekcie.

    W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia dla szkół uczestniczących w projekcie. Dla poszczególnych partnerów przewidziano zakup 18 kompletów, na które składają się produkty i urządzenia, które będą wykorzystywane w zakresie nauczania w ramach przedmiotów deficytowych. Zakup doposażenia umożliwi pełniejsze rozwijanie wykorzystanie umiejętności i wiedzy u uczniów. Zakup doposażenia jest ściśle związany z branżami i zawodami deficytowymi.


Tablica interaktywna przekazana szkole w ramach programu "Zawodowy Dolny Śląsk"

   Uczniowie klasy I LB Technikum Logistycznego wzięli udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przygotowując się do turnieju korzystali ze swoich wcześniejszych doświadczeń i wiedzy zdobytej podczas działań  w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej.

    W marcu powiatowe eliminacje wygrała Paulina Majewska, a Mateusz Pilarczyk zdobył nagrodę dla punktowanego miejsca w rywalizacji szkół średnich. Wszyscy zwycięzcy eliminacji, w poszczególnych grupach, reprezentowali nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbyły się 25 kwietnia w Jaworzynie Śląskiej. Było ciężko, ale Paulina walczyła dzielnie. Z turnieju przywiozła ogromny bagaż doświadczeń, który już zmotywował  ją do podjęcia kolejnej rywalizacji w przyszłym roku szkolnym. Gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy wytrwałości w przygotowaniach do kolejnych turniejów OTWP  oraz osiągnięcia wymarzonego celu. Opiekunem naszej młodzieży w turniejach OTWP jest mgr Renata Świeca.

Dnia 21 kwietnia 2017 r. odbyła się XLI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych organizowana przez  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca w dwóch kategoriach:

Kategoria I . Produkcja zwierzęca

Krystian Marszałek -  2 miejsce

Marta Sojka         -  10 miejsce

Kategoria II. Weterynaria

Julia Bancer       -  6 miejsce

Radosław Lisiecki    -  11 miejsce


 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny  

 

   19 kwietnia 2017 r. uczniowie klas 1LA i 1LB technikum logistycznego ZSHiU w Bolesławcu uczestniczyli w spotkaniu psychologicznym pt. „Profilaktyka rozwoju psychoseksualnego w okresie dorastania – dojrzewanie płciowe” na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

   Podczas prelekcji młodzi ludzie otrzymali odpowiedzi na nurtujące ich pytania: czym dla naszego organizmu i emocji jest dorastanie? Jak zmieniają się ludzkie ciało i psychika w okresie adolescencji? Co jest normą, a co powinno nas martwić? Uczniowie dowiedzieli się również, co oznacza słynna „burza hormonów” i jak radzić sobie z chwiejnością emocjonalną, uczuciem smutku, złością, drażliwością, nieoczekiwanymi zachowaniami oraz młodzieńczym buntem.

   Uczniowie byli zachwyceni spotkaniem, które prowadził psycholog i trener młodzieży -   p. Michał Pozdał.

   Organizatorem wyjazdu na Uniwersytet SWPS była p. Małgorzata Warwas-Rupp – pedagog szkolny.

 

    Dnia 31 marca 2017 r. zostały ogłoszone wyniki  II etapu konkursu  "Młody Przedsiębiorca" odbywającego się pod patronatem  Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego . Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem Pani Agnieszki Koplin zajęli pierwsze dwa miejsca. Celem konkursu było napisanie biznes planu. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy 1W Galia Kępa drugie Natalia Haniszewska i Szymon Fras z klasy 1LA.

 
     

 

FOTOTECHNIK