ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

    Dnia 23 maja 2017 r. odbył się Konkurs Cukierniczo- Piekarsko-Kucharski organizowany przez Powiat Bolesławiecki oraz Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu. Do konkursu przystępowały zespoły, w skład których wchodzili: cukiernik, piekarz oraz kucharz.

    Drużyny, w których pracowali nasi uczniowie zdobyły wysokie lokaty : I, II i III miejsce. Nagrodzeni uczniowie to:

  • BARTOSZ KOSTRZEWSKI
  • EMILIA MIELKO
  • ŁUKASZ KUBUŚ
  • ARTUR ZIOMEK
  • KRZYSZTOF MROWIEĆ .

W piątek 2 czerwca w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród zwycięzcom konkursu.

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

 

Piąta edycja „Mistrzów Logistyki” za nami!

     W dniu 12 czerwca 2017 roku odbył się finał piątej edycji konkursu “Mistrzowie Logistyki” organizowanego przez Katedrę Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Współorganizatorem konkursu była Fundacja Kuehne ze Szwajcarii, która zasponsorowała nagrody dla zwycięzców. Z Fundacją  Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki współpracuje od ponad czterech lat w ramach wspólnie organizowanych we Wrocławiu studiów podyplomowych „Logistyka i Zarządzania Łańcuchem Dostaw”. Koordynatorami Konkursu były dr inż. Maja Kiba-Janiak i dr Agnieszka Jagoda. W skład komisji konkursowej wchodzili ponadto pozostali pracownicy KZSiL.  

     Celem konkursu było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku do konkursu stanęło łącznie ponad 200 uczniów reprezentujących kilkanaście  szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Konkurs rozpoczął się w styczniu 2017 i składał się z trzech etapów. Dwa pierwsze etapy odbywały się w szkołach ponadgimnazjalnych. W pierwszym etapie uczniowie musieli przejść test sprawdzający ich wiedzę z zakresu logistyki. W drugim, zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie studium przypadku -  uczniowie w grupach 4 osobowych mieli za zadanie rozwiązać problem zdiagnozowany w przedsiębiorstwie. Finał konkursu odbył się już w siedzibie uczelni, na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Uczestniczyło w nim 7 najlepszych zespołów, wyłonionych w II etapie. Zmagania finałowe miały charakter pracy grupowej. Na tej podstawie wyłoniono trzy zwycięskie zespoły „Mistrzów Logistyki V”.

     Zwycięzcą konkursu została grupa uczniów reprezentujących Zespół Szkół Ekonomicznych z Głogowa w składzie: Sylwia Lizoń, Angelika Bień, Mariola Mazurkiewicz i Klaudia Ucinek. Drugie miejsce zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu reprezentowani przez Natalię Chrobot, Joannę Marcinkowską, Martynę Orłowską oraz Julię Owczarek. Mistrzów przygotowała Pani Anna Idkowiak. Trzecie miejsce wywalczyli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Lubania w składzie: Aleksandra Durowicz, Anna Jaworowicz, Katarzyna Zakrzewska oraz Marcin Gamalczyk.

     Podczas finałowej gali konkursu nagrody wręczyli: dr Anna Baraniecka - Prodziekan ds. Rozwoju  na Wydziale EZiT oraz dr Agnieszka Jagoda i dr Maja Kiba-Janiak  – koordynatorki konkursu. Wszyscy laureaci otrzymali cenne nagrody: za I miejsce: tablety, II miejsce: głosniki bluetooth, III miejsce: odtwarzacze MP4.

     Przed finałowymi rozgrywkami konkursu ponad 70 uczniów uczestniczyło w czterech warsztatach/wykładach. Były to:  Interpersonal Communication – warsztat poprowadzony przez mgr Cezarego Kwiatkowskiego, Logistyka kosmosu – wykład poprowadzony przez dr Annę Baraniecką, wykład pt. Czy logistyka humanitarna jest humanitarna? prowadzony przez mgr Jakuba Marcinkowskiego oraz warsztat Kompetencje logistyka prowadzony przez mgr Agnieszkę Pisarek.  

 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w roku akademickim 2017/2018.

Organizatorzy Konkursu „Mistrzowie Logistyki”

Dnia 25.05.2017 r. uczeń klasy I Technikum Logistycznego Tomasz Janeczek został Finalistą Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież na morzu, wiedza o morzu” zajmując pierwsze miejsce. Organizatorem konkursu, jak co roku jest Liga Morska i Rzeczna a głównym patronem Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie. W konkursie uczestniczyło 13 szkół ponadgimnazjalnych .  Opiekunem z ramienia szkoły był kapitan jachtowy Dariusz Rataj, nauczyciel wychowania fizycznego naszej szkoły.

 

Już w poniedziałek cztery uczennice III klasy Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu wezmą udział w finale piątej edycji konkursu „Mistrzowie Logistyki”. Konkurs jest organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Fundacją Kühne - Stiftung ze Szwajcarii oraz z przedsiębiorstwem Selena we Wrocławiu.

Natalia Chrobot, Joanna Marcinkowska, Martyna Orłowska i Julia Owczarek pracowały pod kierunkiem Anny Idkowiak – nauczyciela przedmiotów logistycznych. Za nimi są już dwa etapy, które polegały na wypełnieniu testu wiedzy o logistyce a następnie rozwiązaniu zadanego problemu logistycznego. W trzecim etapie „Mistrzów Logistyki” biorą udział uczniowie, których prace zostały ocenione najwyżej i do tej grupy zakwalifikowały się uczennice Logistyka w Bolesławcu. Dodatkową atrakcją finału konkursu będą warsztaty logistyczne, w których wezmą udział uczestnicy.

 

 

ETAP PISEMNY    

20.06.2017 r. godz. 10.00. sala 19 (sala gimnastyczna)

Kwalifikacja A.18  Prowadzenie sprzedaży ( handlowcy z kl. IIIFH, sprzedawcy z kl. IIIC,IIID)

Kwalifikacja  A.20 Rejestracja i obróbka obrazu.

Kwalifikacja  A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

Kwalifikacja  R.09  Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt.

 

20.06.2017 r. godz. 12.00. sala 19 (sala  gimnastyczna)

Kwalifikacja   A.22 Prowadzenie działalności handlowej.

Kwalifikacja   A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji proc.transport.

Kwalifikacja   R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych. 

 

20.06.2017 r. godz. 14.00. sala 19 (sala  gimnastyczna)

Kwalifikacja  A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Kwalifikacja  R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.

 

Na egzamin należy zgłosić się  na pół godziny przed planowanym terminem egzaminu.

Zdający przynosi ze sobą : dokument tożsamości, długopis/pióro z czarnym tuszem/ atramentem, kalkulator prosty.

 

ETAP PRAKTYCZNY

26.06.2017 r. godz. 9.00    Sale:301, 302, 304

Kwalifikacja A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji proc.transport.

Kwalifikacja R.09  Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt.

 

26.06.2017 r. godz. 13.00    Sale:301, 302, 304

Kwalifikacja  A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Kwalifikacja  R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.

 

26.06.2017 r. godz. 16.00    Sale:301, 302, 304

Kwalifikacja A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

 

Na egzamin należy zgłosić się  na pół godziny przed planowanym terminem egzaminu.

Zdający przynosi ze sobą : dokument tożsamości, długopis/pióro z czarnym tuszem/ atramentem, kalkulator prosty, ołówek, linijkę, gumkę, temperówkę.

Zdający kwalifikacje : R09 oraz R11 przynoszą dodatkowo ekierkę

 

26 i 27 czerwca 2017 r. godz. 8.00, 12.00, 16.00. sala 19 (gimnastyczna)

Kwalifikacja A.18  Prowadzenie sprzedaży  ( handlowcy z kl. IIIFH, sprzedawcy z kl. IIIC, IIID).

 

26 i 27 czerwca 2017 r. godz. 9.00, 15.00. sala 201

Kwalifikacja A.20. Rejestracja i obróbka obrazu.

 

28 czerwca 2017 r. godz. 9.00  sala 201

Kwalifikacja   A.22 Prowadzenie działalności handlowej.

 

28 i 29 czerwca 2017 r.. godz. 8.00, 12.00, 16.00. sala 102

Kwalifikacja   R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych.

 

FOTOTECHNIK