Dnia 24.03.2015 r. w Centrum Informacji Kulturalnej Orzeł odbył‚ sę™ 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. 
Wzięli w nim udział‚ uczniowie naszej szkoł‚y:

  • Natalia Hunik (klasa Ic)
  • Samuel Żelechowski (klasa IL)
  • Angelika Babiczew (klasa III LA)
  • Kamila Czł‚onka (klasa III LA)
  • Martyna Pawlik (klasa III LA)

Natalia Hunik w ramach turnieju poezji śpiewanej zaprezentował‚a piosenkę™ Magdy Umer "Jesienna zaduma", natomiast pozostali uczestnicy konkursu przedstawili wybrany fragment prozy oraz wiersz.

Zróżnicowany tematycznie i gatunkowo repertuar sprawił, że nikt z publiczności nie ziewał‚. Czasami na sali słychać‡ był‚o głoś›ny ś›miech, jak wtedy, gdy Angelika Babiczew mówił‚a fragment E. Kereta pt. "Hemoroid". Ten tekst oraz wiersz A. Świrszczyń„skiej "Odwaga" przyniosły Angelice wyróżnienie.

Joanna Krzyżostaniak dziękuje uczestnikom za udział‚ w konkursie. Za rok bę™dziemy lepsi.

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny klasy 2LA, 2LB i 2HW zorganizowały potyczki klasowe pod hasłem "Wiosenny piknik językowy". Reprezentanci klas rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach. 

Zadaniem wszystkich klas obecnych tego dnia w szkole było przygotowanie rekwizytów, potraw oraz informacji  na temat wylosowanych wcześniej krajów. Każda klasa przygotował‚a również swoją… wizję™ "Najpiękniejszej wiosenki". Reprezentanci klas wzięli udział‚ w różnych konkurencjach m. in. "Jeden z dziesięciu", "Fast-fruit" czy "Ziemniaczane rewolucje".

Ten cytat ze znanej piosenki mógł‚by posłużyć‡ za motto spotkaniom, które miał‚y miejsce w naszej szkole w dniach 17 i 19 marca.Spotkania miał‚y charakter profilaktyczny i był‚y poprowadzone przez pracownice Sanepidu - Oddział‚ Oś›wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Panie Monika Fiuk i Beata Mrozik opowiedział‚y o nikotynie i jej zgubnym wpływie na organizm człowieka.

W dniu wczorajszym tj. 16 marca 2015 roku w CKZiU w Legnicy odbył‚ się™ finał‚ wojewódzki Konkursu na Najlepszych Uczniów w Zawodzie Technik Handlowiec. Nasza Drużyna  z klasy II technikum handlowego,  w skł‚adzie Katarzyna Hofman, Agnieszka Szast i Michał‚ Bojeczko zaj곂a II miejsce w województwie.

Serdecznie gratulujemy!

Po raz kolejny gościliś›my przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. W ramach programu edukacyjno - profilaktycznego "Twoje życie - Twój wybór" funkcjonariusze wydział‚u prewencji zapoznali uczniów klas pierwszych z tematem "Nieletni w świetle prawa".

Panie policjantki uzmysł‚owił‚y mł‚odym sł‚uchaczom, jak wiele niebezpieczeń„stw czyha w dzisiejszym świecie. Opowiedział‚y o sankcjach prawnych, które są… przewidziane za popeł‚nione wykroczenia bą…dź przestę™pstwa. Miejmy nadzieję™, że nasi uczniowie nie doś›wiadczą… tego na wł‚asnej skórze.

 

FOTOTECHNIK