8 marca 2019 r. w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu odbył się wojewódzki etap III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej, której organizatorem był Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. W olimpiadzie udział  wzięło 24 uczestników z całego Dolnego Śląska. Celem było zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, upowszechnianiem wiedzy  i umiejętności w zakresie spedycji i logistyki.

     Uczestnicy zmierzyli się z bardzo trudnym testem wielokrotnego wyboru, który dotyczył organizacji transportu, posługiwania się regułami  INCOTERMS 2010, znajomością konwencji transportowych, obliczaniem kosztów w różnych gałęziach transportu.

     Młodzież z technikum logistycznego w ZSHiU do olimpiady przygotowała pani Anna Idkowiak - nauczycielka przedmiotów zawodowych.  Jednocześnie czujemy się zaszczyceni możliwością współorganizacji  dolnośląskiego etapu tego wydarzenia.

 

 tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny 

     8 marca 2019 roku o godz.11.00 w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu odbędzie się wojewódzki etap III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej zorganizowany przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz naszą szkołę. Ponieważ do wojewódzkiego etapu zakwalifikowało się 10 uczniów technikum logistycznego ZSHiU, Uniwersytet  Gdański wyróżnił nas możliwością organizacji dolnośląskiego etapu tego wydarzenia. W olimpiadzie wezmą https://viagrageneriquefr24.com udział uczniowie z całego województwa, co jest wyjątkową nobilitacją naszej placówki.

 
 Aby uczestniczyć w wydarzeniu trzeba się zarejestrować !!!
 
linki do rejestracji

 

 

FOTOTECHNIK