Starostwo Powiatowe w Bolesławcu informuje, że istnieje możliwość‡ skorzystania z pomocy w ramach projektu dotyczą…cego pomocy rodzinom w kryzysie psychicznym.

W czwartek, 29 kwietnia 2015 r, nasi uczniowie z klasy I technikum weterynaryjnego, uczniowie z klasy Ic i IIc zasadniczej szkoły zawodowej uczestniczyli w spotkaniu psychologicznym poświęconym "Orientacji psychoseksualnej - wybór czy właś›ciwoś›ci?" zorganizowanej przez specjalistów ze Szkoły Wyższej Psychologi Społ‚ecznej we Wrocł‚awiu.

Nasi uczniowie mieli możliwość‡ znaleźć‡ tam odpowiedzi na pytania: Jakie mogą… być‡ źródł‚a uprzedzeń„ i homofobii. Co tak naprawdę™ wiemy o sobie, a co sobie wyobrażamy.

Spotkanie zorganizował‚a nasza pani pedagog Mał‚gorzata Warwas - Rupp.

24 kwietnia br. na uroczystym apelu pożegnaliś›my naszych maturzystów. Pan Dyrektor Wiesław Stefanik złożył gratulacje, absolwentom, którzy osią…gnę™li najlepsze wyniki na świadectwie ukończenia (m. in Mateuszowi Zwolakowi, Natalii Koprowskiej, Marcie Orł‚owskiej, Katarzynie Bielawskiej), a także absolwentom, którzy wyróżnili się™ w nauce, pracy społecznej, czy w sporcie oraz ich rodzicom.

We wtorek, 14 kwietnia 2015 r. rozpoczął się™ cykl warsztatów kształtujących™ potrzebę™ i umiejętnoś›ci udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych wypadkach. Warsztaty odbywają się™ przez najbliższe 2 tygodnie, w każdy wtorek i czwartek, w ZSHiU w Bolesławcu od godz. 14.00.

W piątek, 17 kwietnia br.dokonano podsumowania "Konkursów dla Najlepszych Uczniów w Zawodzie". Na uroczystej gali z rą…k Pana Tadeusza Samborskiego, Członka Zarzą…du Województwa Dolnoślą…skiego, nasi uczniowie - Laureaci I, II i III Miejsca w Konkursie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  Natomiast Pan Dyrektor listy gratulacyjne i podziękowania za udział‚ uczniów w Konkursie.

 

FOTOTECHNIK