W bieżącym roku szkolnym został wybrany  Samorzą…d Uczniowski  w następującym składzie

  • przewodniczą…ca - Aleksandra Turecka
  • zastę™pcy - Martyna Orł‚owska, Sara Ɔwik

Magdalena Słabicka 

uczennica Technikum Logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 (ś›rednia ocen 5,36)
otrzymał‚a Stypendium Starosty Bolesł‚awieckiego

 

 

Nicol Wydmuch

uczennica Technikum Weterynaryjnego, 
za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 (ś›rednia ocen 5,13)
otrzymał‚a Stypendium Starosty Bolesł‚awieckiego

 

 

Katarzyna Janowiec

uczennica Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej w zawodzie sprzedawca, 
za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 (ś›rednia ocen 5,07)
otrzymała Stypendium Starosty Bolesł‚awieckiego

 

 

  

Mateusz Zwolak

absolwent technikum logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 (ukoń„czył‚ szkołę™ ze średnia ocen 5,07)
otrzymał Nagrode Starosty Bolesławieckiego

 

FOTOTECHNIK