Magdalena Sł‚abicka, uczennica klasy IV LB technikum logistycznego zakwalifikował‚a się™ do finał‚u  VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, która odbę™dzie się™ w Poznaniu, w siedzibie Wyższej Szkoł‚y Logistyki, 4 marca 2016 r. Natomiast uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nast…pi 15 kwietnia 2016 r.

Czwartego grudnia w ZSHIU uroczyś›cie obchodziliśmy dzień Ś›w. Mikoł‚aja, ulubień„ca dzieci i dorosł‚ych. Zgodnie z tradycją samorząd uczniowski obdarował‚ społ‚eczność‡ uczniowską… i wszystkich pracowników szkoł‚y sł‚odyczami. Pani K. Krukar wraz z uczniami z klasy 3LB przygotował‚a jarmark bożonarodzeniowy, na którym można był‚o kupić‡ sł‚odycze.

W dniu 29.10.2015 r. Samorząd Uczniowski uczcił‚ anglosaskie Ś›wię™to Halloween, organizują…c imprezę™ dla wszystkich uczniów. Podczas imprezy uczniowie zaprezentowali: przebranie na Hallweenn, przebranie Ś›wię™tego, najzabawniejsze dynie, wykonywali origami na czas. Ponadto przygotowali historie o tym Ś›wię™cie. Najlepiej zaprezentowała się i wygrał‚a klasa II L. 

Serdecznie gratulujemy!

Dnia 4.11.2015 odbył‚ się™ w naszej szkole konkurs ortograficzny przygotowany przez panią… Mał‚gorzatę™ Orzoł‚ i Joannę™ Krzyżostaniak. Wzi곂o w nim udział 38 uczniów z klas I, II, III, IV technikum logistycznego, weterynaryjnego, handlowego i fototechnicznego. Uczestnicy konkursu zmierzyli się™ z niezwykle trudnym tekstem sprawdzają…cym umiejętność posł‚ugiwania się™ ję™zykiem ojczystym.

Mistrzami mowy polskiej okazali się™:

  • Nicola Wydmuch z klasy IVHW (miejsce pierwsze)
  • Sylwester Bogusz z klasy IVLA, Gabriela Horochowska z klasy II FH (miejsce drugie)
  • Natalia Chrobot z klasy II L, Anna Burdzy III LA (miejsce trzecie)
  • Zuzanna Krawczyk z klasy II W (wyróżnienie)

Zwyci꿙com serdecznie gratulujemy!

21 października 2015 r., uczniowie klas trzecich technikum logistycznego uczestniczyli w zaję™ciach praktycznych prowadzonych przez panią dr inż. Izabelę™ Dziaduch, pracownika naukowyego Mię™dzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocł‚awiu

 

FOTOTECHNIK