W ostatnim dniu zajęć przed przerwą świąteczną nasz katecheta pan B. Biernat wraz z uczniami z klasy pierwszej technikum logistycznego wprowadzili nas w nastój Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie zaprezentowali jak zmienia się tradycja obchodzenia Świąt od narodzin Chrystusa do czasów współczesnych. Po przedstawieniu Pan Dyrektor przedstawił wyniki  konkursu "Na najlepszy wieniec adwentowy" i są one następujące:

  • pierwsze miejsce klasa I HL
  • drugie miejsce klasa III LA
  • trzecie miejsce klasa IV LA

Zwyciężcom gratulujemy!


Dnia 13 listopada 2015 r. Dyrektor Szkoły p. Wiesław Stefanik podpisał umowę finansową dot. realizacji stażu zagranicznego z przedstawicielem Stowarzyszenia Europa Haus w Lipsku p. Marią Peter. Na staż zawodowy do Lipska wyjeżdża 60 uczniów technikum logistycznego z trzech klas: 3LA, 3LB i 2L w terminach 14.02.-12.03.2016 i 03.04.-30.04.2016 r.

Staż naszych uczniów jest realizowany w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" na zasadach Programu Erasmus + sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, nazwa projektu "Zaopatrzenie i dystrybucja w logistyce zarządzania przedsiębiorstwem". Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka niemieckiego p. Katarzyna Krukar.

Magdalena Słabicka 
uczennica Technikum Logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 (ś›rednia ocen 5,36)
otrzymał‚a Stypendium Prezesa Rady Ministrów

16 grudnia uczniowie klas czwartych po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym zasad autoprezentacji zorganizowanym przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Warsztaty miały na celu przygotować młodych ludzi do wystąpień ustnych w trakcie egzaminu maturalnego, wszelkich wystąpień publicznych,a także podczas rozmów rekrutacyjnych.

Uczniom przedstawiono metody radzenia sobie ze stresem, techniki oratorskie. Ponadto dowiedzieli się, jak duże znaczenie odgrywa odpowiedni wygląd. Istotnym punktem warsztatów był czas poświęcony efektywnemu uczeniu się. Przyszli maturzyści poznali sposoby  maksymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę. Miejmy nadzieję, że zdobytą wiedzę przekują w czyn.

 

FOTOTECHNIK