14 lutego 2016 r. 30 uczniów klas trzecich technikum logistycznego wyjechało na miesięczny staż do Lipska. Od poniedziałku do piątku uczniowie odbywają praktyki w niemieckich przedsiębiorstwach. W wolnym czasie zwiedzają miasto, wykorzystują  jego ofertę kulturalno-sportową. W pierwszym tygodniu młodzież  zwiedziła Stare Miasto oraz  targi lipskie związane z domem i ogrodem.

Staże zagraniczne realizowane są w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus i sektora: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów na Turniej Streetball'a, który odbędzie się w naszej szkole 4.03.2016 r od godziny 8.45.

Do pobrania:

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebrania według harmonogramu (do pobrania tutaj...)

W ubiegły czwartek, 14 stycznia 2016 roku, został opublikowany Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich Rzeczypospolitej i Perspektyw.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą pięciu kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, wyniki egzaminu zawodowego, oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Żródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, System Informacji Oświatowej, oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Po raz kolejny nasza szkoła odniosła wielki sukces. Jako jedyna z Bolesławca zajęła miejsce wśród dwustu najlepszych szkół w Polsce.

W rankingu Techników - Technik Weterynarii uplasował się na 15 miejscu, a Technik Logistyk na 21 na 275 szkół o tym profilu.

Biorąc pod uwagę egzaminy zawodowe to technicy weterynarii zajęli 16 miejsce na 28, a logistycy 18.

Ogromnie cieszymy się z sukcesu naszych uczniów, tym bardziej, że po raz drugi znaleźliśmy się w ścisłej czołówce.  Życzymy powodzenia i mamy nadzieję na dalsze sukcesy.

ETAP PISEMNY

 • 14.01.2016 r. godz. 10.00. sala 19 (gimnastyczna)
  • Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży (1 osoba absolwent sprzedawca)
  • Kwalifikacja A.30 Organizacja i monitorowanie przepł‚ywu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (kl. II L)
  • Kwalifikacja R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierzą…t 
   (kl. II W)
  • Kwalifikacja T.06 Sporzą…dzanie potraw i napojów (1 osoba absolwent kucharz)

 

FOTOTECHNIK