ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

10 lutego 2015 r w Zespole Szkół‚ Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze został‚ przeprowadzony Konkurs dla Najlepszych Uczniów w Zawodzie Fryzjer. Drużyna naszych fryzjerek w składzie: Paulina Suszek, Sandra Oleśków i Emilia Marczak zaj곂y 3 miejsce w rejonie jeleniogórskim. Ogromnie się cieszymy i gratulujemy.

W dniach 28.01.2015 - 14.02.2015 r nasi technicy logistycy po raz kolejny mogli wziąć‡ udział w kursie nadającym im kwalifikacje obsługi wózka widłowego. 

W kursie tym wzięło udział 15 uczniów z klas 3 technikum logistycznego. Podstawowymi wymogami stawianymi uczniom było posiadanie 18 lat i ś›rednią  z przedmiotów zawodowych na poziomie co najmniej 4,0.

W dniach 4.02. - 17.02. 2015 r. odbył‚ się™ kurs inseminacji bydła i trzody chlewnej.

Przyszli adepci weterynarii,€“ uczniowie Technikum Weterynaryjnego pod czujnym okiem swoich nauczycieli: pani Katarzyny Igielskiej -€“ doktora zootechniki i pana Andrzeja Potaczka -€“ lekarza weterynarii zdobywali umiejętności teoretyczne i  praktyczne w zawodzie inseminatora.

Uczyli się™ poskramiać zwierzęta, badać bydło na cielność. Zdobyli umiejętności badania rektalnego i ginekologicznego. Zajęcia odbywały się w oborze, “ co było doskonałym testem na sprawdzenie, czy wybór szkolny był słuszny. Zadowolone miny na zdjęciach świadczą, że jak najbardziej. 

Uczniowie klasy drugiej, trzeciej i czwartej Technikum Weterynaryjnego w miesiącu lutym 2015 r wzięli udział‚ w dwutygodniowym kursie strzyżenia psów. Piętnastu uczniów naszej szkoły zdobywał‚o wiedzę™ i umiejętności na temat pielęgnacji i fachowego strzyżenia psów.

Od 1 września 2014 roku w naszej szkole szlifują… swoje talenty młodzi fototechnicy. Pod czujnym okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych: pani Ewy Cierniak i pani Barbary Bednarowicz doskonalą… warsztat fotograficzny. Mają… na swoim koncie wiele dobrych zdjęć‡, którymi chcą… się™ z nami podzielić‡. Myślę™, że dostarczą… one wielu wrażeń„ estetycznych i zmuszą… do refleksji nad otaczają…cym nas światem.

Po 15 lutym ruszy konkurs fotograficzny "Z życia szkoły"€. Na koniec miesiąca odbędzie się™ głosowanie na najlepsze zdjęcie. Zwycięzca otrzyma nagrodę™ niespodziankę™. Konkurs będzie trwał‚ do końca roku szkolnego. Szczegółowy regulamin dotyczący formatu zdjęcia‡ oraz sposobu głosowania ukaże się™ 16 lutego na stronie internetowej oraz facebook`u. Zapraszamy do udział‚u!!!

 

FOTOTECHNIK