ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny klasy 2LA, 2LB i 2HW zorganizowały potyczki klasowe pod hasłem "Wiosenny piknik językowy". Reprezentanci klas rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach. 

Zadaniem wszystkich klas obecnych tego dnia w szkole było przygotowanie rekwizytów, potraw oraz informacji  na temat wylosowanych wcześniej krajów. Każda klasa przygotował‚a również swoją… wizję™ "Najpiękniejszej wiosenki". Reprezentanci klas wzięli udział‚ w różnych konkurencjach m. in. "Jeden z dziesięciu", "Fast-fruit" czy "Ziemniaczane rewolucje".

Ten cytat ze znanej piosenki mógł‚by posłużyć‡ za motto spotkaniom, które miał‚y miejsce w naszej szkole w dniach 17 i 19 marca.Spotkania miał‚y charakter profilaktyczny i był‚y poprowadzone przez pracownice Sanepidu - Oddział‚ Oś›wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Panie Monika Fiuk i Beata Mrozik opowiedział‚y o nikotynie i jej zgubnym wpływie na organizm człowieka.

W dniu wczorajszym tj. 16 marca 2015 roku w CKZiU w Legnicy odbył‚ się™ finał‚ wojewódzki Konkursu na Najlepszych Uczniów w Zawodzie Technik Handlowiec. Nasza Drużyna  z klasy II technikum handlowego,  w skł‚adzie Katarzyna Hofman, Agnieszka Szast i Michał‚ Bojeczko zaj곂a II miejsce w województwie.

Serdecznie gratulujemy!

Po raz kolejny gościliś›my przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. W ramach programu edukacyjno - profilaktycznego "Twoje życie - Twój wybór" funkcjonariusze wydział‚u prewencji zapoznali uczniów klas pierwszych z tematem "Nieletni w świetle prawa".

Panie policjantki uzmysł‚owił‚y mł‚odym sł‚uchaczom, jak wiele niebezpieczeń„stw czyha w dzisiejszym świecie. Opowiedział‚y o sankcjach prawnych, które są… przewidziane za popeł‚nione wykroczenia bą…dź przestę™pstwa. Miejmy nadzieję™, że nasi uczniowie nie doś›wiadczą… tego na wł‚asnej skórze.

Jednym z ważniejszych, a zarazem najbardziej pomijanych i zakłamywanych wydarzeń„ w XX-wiecznej historii naszej Ojczyzny jest okres Powstania Antykomunistycznego w latach 1944-1963. Informacje o walce i ofierze życia bohaterów konspiracji antykomunistycznej €“ Żołnierzy Wyklętych€ ciągle jeszcze w zbyt małym stopniu docierają… do polskiej młodzieży i osób dorosłych.

 

FOTOTECHNIK