Zebrania rodziców z wychowawcami klas wg harmonogramu:

 

Klasa

wychowawca

 

godzina

sala

1FWg

Ostaszewska Ewa

 

16:30

302

1Lg

Łasocha Ewa

 

16:30

101

1Fp

Orzoł Małgorzata

 

16:30

108

1Lp

Gawlik-Jakubiak Elżbieta

 

16:00

303

1LWp

Janczewska Justyna

 

16:00

304

1eg

Świeca Renata

 

16:00

10

1ep

Kraus Wioletta

 

16:30

201

2F

Irska Izabela

 

16:30

308

2L

Koplin Agnieszka

 

16:30

103

2LW

Dybek Aleksandra

 

16:30

204

2c

Kraus Wioletta

 

16:00

201

3FH

Rzatkiewa Sylwia

 

16:30

1

3L

Paszko Renata

 

16:30

104

3LW

Krukar Katarzyna

 

16:30

203

3c

Orzoł Małgorzata

 

16:00

108

3d

Markowska Małgorzata

 

16:00

113

4FH

Markowska Małgorzata

 

16:00

113

4LA

Krzyżostaniak Joanna

 

16:00

301

4LB

Rataj Dariusz

 

16:00

sg

4W

Igielska Katarzyna

 

16:00

102

 

Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów Klas czwartych o godz. 16:00 w sali gimnastycznej.

Spotkanie dyrektora szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców Klas w sali 10 - godz, 17:00

BEZPIECZNA SZKOŁA

NOWOCZESNA SZKOŁA

 

Nasza szkoła uczestniczy w Programie Karta Szkolna, realizowanym przez Santander Bank Polska S.A.

 

Cele projektu

  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole.
  • Promocja nowoczesnej szkoły.
  • Edukacja ekonomiczna.
  • Wsparcie aktywnych szkół.

 

     Podstawowym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa  w placówkach edukacyjnych przez uniemożliwienie osobom nieuprawnionym wstępu na ich teren. Jest to możliwe dzięki instalacji systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez karty zbliżeniowe. Karty wyprodukowane i dostarczone przez bank, służą jednocześnie jako identyfikator szkoły, gdyż widnieją  na nich elementy wyróżniające – zdjęcie, nazwa i logo szkoły.

 

Koszty

     Zainstalowany w naszej szkole system kontrolowanego dostępu, został  w całości sfinansowany przez Santander Bank Polska S.A. i przekazany  na własność szkole. Bank pokrywa również koszty produkcji i dostarczenia    do szkoły kart dla kolejnych roczników uczniów klas pierwszych.

 

Jak to działa?

    Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną, dostosowaną do indywidualnego systemu zaprogramowanego dla danej szkoły. Taką kartę otrzymuje każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły. Każdorazowe wejście   i wyjście jest rejestrowane. Osoby nieposiadające kart (np. petenci, rodzice) wpuszczane są do szkoły przez jej pracowników (w ramach projektu w szkole zainstalowano też domofon).

W ramach wdrożonego systemu wydzielone zostały różne strefy kontrolowanego dostępu (sekretariat, pokój nauczycielski, szatnie).

 

Uwaga! Tylko do tych szkół, w których program rabatowy został uruchomiony i działa.

 

Program rabatowy

      Dzięki Karcie Szkolnej można skorzystać z rabatów w sklepach, restauracjach czy centrach usługowo-rekreacyjnych w naszej okolicy. Są one udzielane posiadaczom Kart Szkolnych.

 

     Program rabatowy ma na celu udzielanie uczniom rabatów u lokalnych firm i wspieranie edukacji ekonomicznej, a dla przedsiębiorców wsparcie promocyjne na lokalnym rynku oraz dotarcie z ofertą do nowych klientów.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020

odbędzie się 2 września 2019 r.

                                          - godz. 8:00 - MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE PRZY PLACU ZAMKOWYM

                                         - godz. 9:00 - Uroczyste rozpoczęcie w sali gimnastycznej

Spotkania uczniów klas pierwszych z wychowawcami wg grafiku

1FWg- technik fotografii i multimediów / technik weterynarii

sala 102

- Ewa Ostaszewska

lLg - technik logistyk

sala 101

- Łasocha Ewa

1Fp- technik fotografii i multimediów

sala 108

- Małgorzata Orzoł

lLp - technik logistyk

sala 303

- Elżbieta Gawlik-Jakubiak

1LWp- technik logistyk / technik weterynarii

sala 304

- Justyna Janczewska

1eg - wielozawodowa po gimnazjum

sala 103

- Renata Świeca

1cp- wielozawodowa po szkole podstawowej

sala 104

- Wioletta Kraus


DYŻURY NAUCZYCIELI od 8:30 do odwołania:

                                         PRZED SZKOŁĄ - S.Pokładek, A.Potaczek

                                         ŁĄCZNIK - M.Markowska, M.Warwas-Rupp
                                         PARTER - K.Krukar, G.Matoryn, D.Rataj

                                         I PIĘTRO - K.Igielska, A.Koplin, R.Paszko

                                         II PIĘTRO - E.Cierniak, A.Dybek, A.Wilas

                                         III PIĘTRO - I.Irska, A.Jaśkiewicz-Budaj, J.Krzyżostaniak

W ramach projektu pn.„ Kształcenie Zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego”, 25 uczniów Technikum nr 5 Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego uczestniczy w płatnych stażach zawodowych.  Staże odbywają się w zakładach prowadzących działalność logistyczną, handlową oraz w przychodniach weterynaryjnych. W stażach bierze udział  17 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk, 3 uczniów w zawodzie technik handlowiec i 5 uczniów w zawodzie technik weterynarii. Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń dostaje stypendium stażowe w wysokości 1980,00 zł. Na zakończenie stażu uczeń otrzyma   certyfikat- dokument potwierdzający realizację stażu.

Stażyści  nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy. Bezpośredni kontakt z pracodawcą umożliwia uczniom poznanie oczekiwań stawianych pracownikom przez pracodawców . Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów naszej szkoły.

tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny
tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny
tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny
tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

 

FOTOTECHNIK